Batman Valiliği yasakları sürüyor: Cezaevi ve çevresinde her türlü etkinlik yasaklandı

BATMAN- Batman Valiliği tarafından Cezaevi ve çevresinde açık ve kapalı alanda yapılacak her türlü toplantı, açıklama ve gösteriye 10 gün süreyle yasak getirildi.

Batman Valiliği’nin Batman’daki etkinlik ve gösterilere yönelik getirdiği ‘izin şartı’ ve ‘yasaklar’ son günlerde tepkilere neden olurken, bugün de Batman Valiliği internet sitesinde yapılan açıklamada 22 Aralık 2018 ile 1 Ocak 2019 tarihleri arasında cezaevi ve çevresinde yapılacak olan her türlü açık ve kapalı toplantı, basın açıklaması ve gösteriye 10 gün süreyle yasak getirdi.

Valiliğin geçtiğimiz aylarda Batman’da resmi kurum ve kuruluşların düzenleyeceği toplantı ve etkinlikler hariç, kentte yapılacak tüm toplantı, basın açıklamaları ve gösterile “güvenliği” gerekçe göstererek ‘izin şartı’nın geçerli olacağı ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamındaki her türlü miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşlerinin, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, anma töreni vb. türdeki eylem ve etkinlikler ile 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu Ek-1. maddesi kapsamındaki oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinliklerin, ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere el ilanı dağıtılmasının ve pankart/afiş asılmasının mülki idare amirinin iznine bağlanmasını, ilimiz içerisinde bulunan tüm Ceza ve İnfaz kurumları ile Tutukevleri çevresindeki alanlarda “açık kapalı yer toplantısı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, çadır kurma, stand açma, el ilanı vb.” eylem etkinliklerin, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamındaki 17. ve 22. Maddesine istinaden 22.12.2018-01.01.2019 tarihleri arasında yasaklanmasını, gerçekleştirilmesi izin şartına bağlanılan her türlü toplantı ve etkinliğin huzur ve güven ortamını bozmaya teşebbüs edecek şahıslar ile işlenmesi muhtemel suçların tespitine yönelik izletilmesini ve kamera vb.araçlarla kayıt altına alınabilmesi kararı alınmıştır.”