Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, pandemi döneminde esnaf ve işletmeci kadınların durumuna ilişkin Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdi.

HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a verdiği soru önergesinde ”Genellikle küçük ölçekli ve az sayıda kişinin çalıştığı kadınlara ait iş yerleri pandemiden en çok etkilenen sektörler olmuş, bir çok kadın esnaf ve işletmeci gelir kaybı desteği ve kira desteği alamamış, almış olanlar da desteğin oldukça cüzi olması sebebiyle giderleri karşılayamamıştır” dedi.

Gülüm’ün soru önergesi şöyle:

Salgının derinleştirdiği ekonomik kriz ile birlikte Türkiye’de siyasi iktidarın ayrımcı ve sermayeden yana ekonomik politikaları, kadınların ekonomik alanda karşı karşıya kaldıkları yapısal sorunları derinleştirmiş, kadınların iş gücüne katılımını azaltmış ve kadın yoksulluğunu arttırmıştır. Kadın esnaf ve işletmeciler pandeminin başından bu yana kepenk kapatmamak için sürekli olarak borca sürüklenmiş, kredi borçlarını başka kredi borçlarıyla ödemeye mecbur kalmış; dükkân kirası, faturalar, sürekli zamlanarak artan giderleri karşılamaya çalışmışlardır.  Genellikle küçük ölçekli ve az sayıda kişinin çalıştığı kadınlara ait iş yerleri pandemiden en çok etkilenen sektörler olmuş, bir çok kadın esnaf ve işletmeci gelir kaybı desteği ve kira desteği alamamış, almış olanlar da desteğin oldukça cüzi olması sebebiyle giderleri karşılayamamıştır.  Bu süreçte sayısı belirsiz çok sayıda kadın esnaf ve işletmeci işyerlerini kapatmak zorunda kalmıştır.

Toplumsal cinsiyet rollerinin ekonomik anlamda kadınların aleyhine yarattığı zorlukların ve eşitsizliğin ortadan kaldırılarak kadın istihdamının arttırılmasına yönelik özel politikalar üretilmemesi ve pandemi sürecinde kadınlara ayrıca maddi destek verilmemesi kadınların iş olanaklarını kaybetmesine ve daha fazla yoksullaşmasına sebep olmuştur. Öte yandan kadınların işgücüne katılımını arttırırken yalnızca geleneksel rollere uygun ve kadınların bir yandan ev içi emeğini de sürdürmelerini koşul kılan iş alanlarına teşvik edilmesi ve kadınların alternatifsiz bırakılması kadın istihdamının önünü kesmekte ve ayrımcılığı körüklemektedir. Devlet yaşamın her alanında, cinsiyete dayalı derinleşen eşitsizliği kadınlara yönelik pozitif ayrımcılıkla önlemek ve kadınları güçlendiren politikalar yapmakla yükümlüdür.

  1. Pandemi döneminde işyerini kapatmak zorunda kalmış kaç kadın esnaf ve işletmeci bulunmaktadır? Bunların illere göre dağılımı nedir? Kadınlara ait kapanan bu işyerlerinin yeniden faaliyet göstermesi için bir planınız var mı?
  2. Ticaret ve esnaf odalarına kayıtlı kaç kadın esnaf ve işletmeci vardır? Bunların illere göre dağılımı nedir?
  3. Pandemi sürecinde kaç kadın esnaf ve işletmeci kira yardımı, gelir kaybı desteği ve maddi destek için başvuruda bulunmuştur? Kaçı bu desteklerden yararlanmıştır?
  4. Pandemi sürecinde kaç kadın esnaf ve işletmecinin Bağkur ve SGK primlerine ait borçları ertelenmiştir?
  5. Bakanlığınızda kadın esnaf ve işletmecilerin sektörlere göre dağılımını gösteren istatistiki bir veri mevcut mudur?
  6. Son 1 yılda kaç kadın KOBİ teşviklerinden yararlanmıştır?  Teşvikten yararlananlar hangi sektörde faaliyet göstermektedir?
  7. Kadın esnaf ve işletmeciler açısından pandeminin derinleştirdiği ekonomik krizin etkisini azaltmaya yönelik maddi destek planınız var mı?
  8.  Kadınların istihdamını arttırmak, eşit koşullarda işgücüne katılımını ve ekonomik olarak güçlenmesini sağlamak amacıyla özel politikalar yapmayı planlıyor musunuz?