HDP’li 22 Kadın milletvekili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a tek soruluk önerge verdi.

20 Mart gecesi Resmi Gazete’de yayımlanan bir Cumhurbaşkanlığı kararı ile Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararını HDP’li kadın milletvekilleri Meclis gündemine taşındı. 22 kadın milletvekili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yanıtlaması istemiyle çoktan seçmeli tek soru sordu:

Soru önergesini veren kadın milletvekilleri ve soru önergesi şöyle

Kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesine dönük kadın haklarını en kapsamlı şekilde
savunan ve Türkiye’nin de ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi’nden 20 Mart 2021 tarihinde
Cumhurbaşkanlığı kararı ile tek taraflı geri çekilme kararı alınmıştır.
Kadına yönelik her türlü şiddet karşısında kapsamlı politikaları içeren ve bunun uygulanmasını zaruri
kılan bu sözleşmeden geri çekilme kararı kadınlar tarafından büyük bir tepkiyle karşılaşmıştır. Kadın
mücadelesi yürüten kurumlar, dernekler, platformlar İstanbul Sözleşmesinden geri çekilme kararını;
kadın kazanımlarına bir saldırı olduğunu bu kararın zaten var olan kadın katliamlarını, kadına yönelik
şiddetin daha da artacağını belirterek karşı çıkmış ve alanlarda meydanlarda tepkilerini dile
getirmişlerdir.
Türkiye’de her gün en az 3 kadın katledilirken, Kadınların evde, işyerlerinde, kamusal alanda her türlü
erkek şiddetine, mobinge, emek sömürüsüne ve ayrımcılığa maruz kalması, adliye koridorlarında
erkek yargı anlayışı ile karşı karşıya kalıp savunmasız bırakılması sözleşmeden geri çekilmesine
dönük verilen tepkileri haklı kılmaktadır. Yine bizzat Cumhurbaşkanı tarafından hâkimlere; kadına
yönelik şiddet davalarında “kanuna göre değil vicdanınıza göre karar verin” talimatları verilerek
kadınlar yasal güvenceden mahrum bırakılmak istenirken İstanbul Sözleşmesinden geri çekilme
kararına yönelik tepkilerin yerinde olduğunu göstermektedir

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve bir kadın olarak siz şiddete uğradığınızda kendinizi ne ile savunacaksınız?

A) Vicdan

B) İstanbul Sözleşmesi

Soru önergesi veren milletvekilleri:

Meral Danış Beştaş
Ayşe Acar Başaran
Ayşe Sürücü
Dersim Dağ
Dilan Dirayet Taşdemir
Dilşat Canbaz Kaya
Ebru Günay
Fatma Kurtulan
Feleknas Uca
Filiz Kerestecioğlu
Gülistan Kılıç Koçyiğit
Hüda Kaya
Muazzez Orhan
Nuran İmir
Oya Ersoy
Pero Dundar
Remziye Tosun
Semra Güzel
Serpil Kemalbay
Şevin Coşkun
Tülay Hatimoğulları
Züleyha Gülüm