OECD, Zeynel Bey Türbesi’nin taşınmasının ‘hak ihlali’ olduğuna taşınma bittikten sonra karar verebildi!

HASANKEYF- Hasankeyf’te kültürel ve tarihi soykırım devam ederken zorla taşınan ilk tarihi ve kültürel varlık olan Zeynel Bey Türbesi hakkında OECD, 1 yıl sonra taşınmayı yapan firmanın ‘insan hakkı ihlali’ yaptığına karar verdi.

12 bin yıllık yaşam belleği Hasankeyf’te tarihi ve kültürel varlıklar zorla taşınmaya devam ederken, OECD tarafından Hasankeyf’te zorla taşınan ilk tarihi ve kültürel varlık olan 650 yıllık Zeynel Bey Türbesi’nin taşınmasının ‘hak ihlali’ olduğu yönünde 1 yıl sonra karar verebildi.

‘TAŞIMAYI YAPAN FİRMA YEREL HALKIN GÖRÜŞÜNÜ ALMADI’

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre; FIVAS (Uluslararası Su Araştırmaları Derneği), the Initiative to Keep Hasankeyf Alive (Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi) ve Hasankeyf Matters tarafından yapılan şikayeti değerlendiren ve geçtiğimiz günlerde karara bağlayan Hollanda’nın Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Çok Uluslu Şirketler Rehberi, geçtiğimiz yıl Zeynel Bey Türbesinin taşınması işlemini gerçekleştiren Hollanda firması Bresser’in yerel halkın görüşünü almadan taşıma işlemini gerçekleştirerek, ‘İnsan Hakları İhlali’ yaptığına karar verdi.

‘HAK İHLALİ’ OLDUĞUNA TAŞINMA BİTTİKTEN SONRA KARAR VEREBİLMİŞ!

Verilen kararda, şu ifadelere yer verildi: “Bresser, Er-Bu İnşaat’ın müteahhidi sıfatıyla, 15’inci yüzyıldan kalma tarihi bir yapı olan Zeynel Bey Türbesi’nin taşınması için temel öneme sahip teknoloji ve becerileri tedarik etmiştir. Bresser, türbenin taşınmasına başlanmadan önce yerli halkın yeterli bir şekilde fikrini almamış, türbenin Hasankeyf’te muhafaza edilmesi veya yerinin değiştirilmesinin planlanmasına halkın anlamlı bir şekilde katılımını sağlamamıştır. Dolayısıyla, türbenin taşınması insan haklarının ve özellikle de, yine bir insan hakkı olan ve Avrupa Mimari Kültür Mirasının Korunması Sözleşmesi (CETS 21) ve OECD Çokuluslu Şirketler Rehberi’nde de yer alan kültür hakkının ihlali niteliğindedir. İnsan hakları kapsamında yer alan kültür hakkının ihlalinden kaçınmak için, yöre halkı da dahil olmak üzere bütün paydaşların Zeynel Bey Türbesi taşınmadan önce kapsamlı bir şekilde görüşünün alınmış olması gerekirdi.”

TAŞINMA AKŞAM SAATLERİNDE DEVAM EDİYOR

Öte yandan bugün de akşam saatlerinde taşıma platformu üzerine yüklenen Kızlar Camii’nin taşıma işlemi ise yarın yapılacak.