Petrol-İş’ten Tüpraş Açıklaması: ‘Petrol sektöründe düzenlemeler oldu bittiye getirilmemelidir’

AKP’li milletvekilleri tarafından TBMM’ye sunulan Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifiyle Batman Rafinerisi’nin kapatılabilir. 

AKP’li milletvekilleri tarafından TBMM’ye sunulan Maden Kanun tekllifine ilişkin Petrol-İş Sendikası Batman Şubesi yazılı açıklama yaptı.

”7 Aralık 2018 tarihinde AKP’li milletvekilleri tarafından TBMM’ye sunulan “Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” bu hafta (25 Aralık Salı günü) ilgili Meclis komisyonunda görüşülmeye başlanacaktır.

Söz konusu kanun teklifinde, petrol sektörünü de doğrudan ilgilendiren bir düzenleme mevcuttur. Buna göre 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nda Fiyat Oluşumu başlığını taşıyan 10. maddede bazı değişiklikler öngörülmektedir.

Kamuoyuna Tüpraş Genel Müdürü’nün açıklama ve uyarılarıyla yansıyan değişiklikler, yerli ham petrol fiyatlarının belirlenmesindeki esasları yeniden düzenleyecektir. Bu değişiklikler genel olarak, yerli ham petrolün daha yüksek bir fiyat düzeyinde belirlenmesine yol açacaktır.

Tüpraş Genel Müdürü Sayın İbrahim Yelmenoğlu, bu düzenlemenin Tüpraş Batman Rafinerisi başta olmak üzere şirketin faaliyetlerini ve kârlılığını olumsuz etkileyeceğine işaret eden açıklamalar yapmıştır. Hatta, bu nedenle Batman Rafinerisi’nin faaliyetinin durdurulabileceği ve kapatılabileceği belirtilmiştir.

Petrol-İş Sendikası olarak;

– Öncelikle, örgütlü olduğumuz petrol sektöründe tüm tarafları doğrudan etkileyecek sektörel düzenlemelerin şeffaf bir şekilde, sektörün tüm bileşenlerinin önceden görüşü alınarak yapılmasını,

– Sektörü ve ülke ekonomisini ilgilendiren düzenlemelerin bir oldu bittiye getirilmeden, sektör bileşenleri, ilgili kuruluşlar, sendikalar, meslek örgütleri ve kamuoyunda geniş bir biçimde tartışılarak yasalaşmasını,

– Özelleştirme sırasında ve sonrasında da gündeme geldiği üzere, Batman Rafinerisi’nin çeşitli vesilelerle bir tartışma konusu olmaktan çıkarılmasını talep ediyoruz.

Batman Rafinerisi ülkemizin ilk modern rafinerisi olma özelliği taşımakta ve bu niteliğiyle geçmişten bugüne ülkemiz için önemli bir ekonomik işlev görmektedir. Ayrıca, bölgemizde yarattığı istihdam ile toplumsal ve kamusal yarar sağlamaktadır.

Batman Rafinerisi’nin bir kez daha “kapanma” tartışmasıyla anılması, burada örgütlü sendika olan Petrol-İş’i ve rafineri işçilerini son derece üzmektedir. Kapanma konusu giderek, Batman kentimizi de etkileyecek bir tehdit biçimini almakta ve çalışma barışına da zarar vermektedir.

Sendikamız, TBMM’nin ilgili komisyonunda görüşülmeye başlanacak düzenlemenin bu çerçevede geri çekilerek, gözden geçirilmesini istiyoruz. Sektörel değişikliklerin Tüpraş başta olmak üzere ham petrol üreticileri ve konunun diğer tüm muhataplarının görüşleri dikkate alınarak yeniden hazırlanmasını talep ediyoruz.

Batman Rafinerisi’nin geleceği, sektörel rekabeti ilgilendiren düzenlemelere kurban edilemez. Batman halkının ve rafineri işçisinin bir kez daha kâr-zarar hesaplarıyla karşı karşıya bırakılmasına göz yumulamaz.”